Vakbonde bou rykdom vir die Amerikaanse werkersklas

Inleiding en opsomming

Baie Amerikaners sukkel vandag met lae vlakke van spaargeld, maar vakbonde bied werkende gesinne ‘n lewensvatbare pad om hul finansiële welstand te verbeter. Rykdom is die verskil tussen wat mense besit en wat hulle in skuld skuld, en die bou en instandhouding van rykdom is van kardinale belang vir gesinne. Rykdom laat werkers toe om uitgawes te dek tydens noodgevalle of tydperke van werkloosheid; geld om ‘n huis te koop of kinders groot te maak; en finansier ‘n gemaklike aftrede. Vakbonde kan gesinne assist om rykdom te bou, nie internet deur verhoogde inkomste nie, maar ook beter werkstabiliteit, voordele en opleiding. ‘n Sentrum vir Amerikaanse Vooruitgang-ontleding van die uitwerking van vakbondlidmaatskap op welvaart toon dat om deel van ‘n vakbond te wees, geassosieer phrase met groter rykdom vir werkersklasgesinne—gedefinieer as huishoudings sonder ‘n vierjarige kollegegraad—en veral werkersklasgesinne van kleur. As gevolg van hierdie effek is vakbonde ‘n deurslaggewende manier om welvaart onder die werkersklas te bou en rasse-rykdomgapings vir werkers sonder vierjarige kollege-grade te verminder. Die sleutelbevindinge van hierdie verslag sluit in: Werkerklas-vakbondhuishoudings besit byna vier keer soveel mediaan-welvaart ($201,240) as die tipiese werkersklas-nie-vakbondhuishouding ($52,221), wat daarop dui dat lidmaatskap welvaart vir werkersklasgesinne aansienlik verhoog.

Vakbondlidmaatskap assist om die rykdomgaping tussen werkersklas en kollege-opgeleide huishoudings te verklein. Terwyl die mediaan rykdom van werkersklas-vakbondhuishoudings internet 17 persent dié van kollege-opgeleide nie-vakbondhuishoudings is, is die mediaan-rykdom van werkersklas-vakbondhuishoudings 67 persent dié van kollege-opgeleide nie-vakbondhuishoudings.

Vakbondlidmaatskap is gekoppel aan groot dollarwinste vir alle werkers, maar werkende gesinne van kleur geniet die grootste persentasie winste. Wit werkersklas-vakbondgesinne het meer as drie keer soveel rykdom as werkersklas-unie-huishoudings, terwyl swart gesinne meer as vier keer soveel rykdom besit, nie-blanke Spaanse households meer as vyf keer soveel rykdom, en gesinne van ander of meervoudige households rasse of etnisiteite het meer as sewe keer soveel rykdom.

Werkersklasgesinne van alle rasse en etnisiteite is baie meer geneig om hul eie huise te besit wanneer hulle deel is van ‘n vakbond. Vorige Sentrum vir Amerikaanse Progress Motion Fund-navorsing het vasgestel dat vakbondlidmaatskap welvaart vir alle huishoudings aansienlik verhoog,1 en GLB-navorsing het getoon dat vakbonde ook rasse-welvaartgapings verklein.2 Hierdie ontleding bou voort op vorige bewyse om te wys dat groter welvaart vir vakbondhuishoudings strek. tot die skeiding tussen werkersklas en kollege-opgeleide Amerikaners.

Agtergrond

Vakbonde lei tot hoër lone, beter voordele en sterker beskerming op die werk, wat alles kan bydra tot verhoogde welvaart vir vakbondhuishoudings.3 Vakbonde verhoog lone direk vir lede van die werkersklas4 asook bied beter voordele soos gesondheid versekering en aftreeplanne wat individuele uitgawes aan gesondheidsorg en spaar vir aftrede verder verminder.5 Vakbondwerkers geniet ook verbeterde werkstabiliteit, wat tydperke van werkloosheid voorkom; lei tot minder werksveranderinge, en dus laer koste; en lei tot loongroei by die werk en ‘n beter kans om vir aftreevoordele by die werk te kwalifiseer.6 Werkstabiliteit skep ook gemoedsrus, wat werkers assist om op die langer termyn te fokus en meer te spaar. Hierdie vakbondvoordele is veral belangrik om hoë werksgehalte vir werkers sonder ‘n kollege-graad te verseker.

Die vakbond se rykdom-effek kan welvaart vir miljoene werkersklas-Amerikaners verhoog.

Hierdie faktore stel werkers in staat om welvaart op verskeie maniere te bou. Vakbondlidmaatskap phrase geassosieer met aansienlik hoër verdienste oor ‘n werker se hele leeftyd, veral vir diegene sonder ‘n kollege-graad,7 wat die totale inkomste direk verhoog. Verbeterde voordeleplanne en verhoogde werkstabiliteit verlig ook die behoefte vir gesinne om hul rykdom te onttrek om op te maak vir verlore inkomste tydens tye van werkloosheid of om mediese uitgawes te dek wat versekering nie dek nie. Omdat die meerderheid werkers in die Verenigde State nie ‘n universiteitsgraad het nie, kan die vakbond se rykdom-effek welvaart vir miljoene werkersklas-Amerikaners verhoog. Verder, omdat byna die helfte van die werkersklas werkers van kleur is – met swart, Spaanse en ander of meervoudige ras- of etnisiteitwerkers wat 45 persent van die werkersklas uitmaak, en wit werkers wat die oorblywende 55 persent uitmaak – bevestig hierdie bevindings die rol van vakbonde in die bevordering van rasserykdomsgelykheid.8 Research het egter getoon dat Amerikaanse huishoudings—veral lede van die werkersklas—met lae rykdom sukkel. ‘n Opname van 2022 het bevind dat byna 1 uit 3 Amerikaanse volwassenes nie die fondse het om ‘n nooduitgawe van slegs $400,9 te dek nie en die Federale Reserweraad se 2010 tot 2019 Survey of Client Funds (SCF) knowledge wat in hierdie ontleding gebruik is, het getoon dat mediaan werkersklas huishouding Die rykdom was in daardie tydperk $70 313 in totaal, en 11.4 persent van werkersklashuishoudings het glad nie rykdom gehad nie. Werkers regoor die land wil by vakbonde aansluit. Trouens, vakbonde het hul hoogste vlakke van ondersteuning in meer as ‘n halfeeu bereik,10 en byna die helfte van Amerikaanse werkers het verklaar dat hulle by ‘n vakbond sou aansluit as hulle kon.11 Dit is egter onnodig moeilik om ‘n vakbond in die Verenigde State te stig, en swak federale arbeidswette versuim om tallose lede van die werkersklas te beskerm wat hul reg wil uitoefen om in kollektiewe bedinging saam te kom. Beleidmakers wat die werkersklas waardeer, moet pleit vir sterker beskerming wat werkers se reg om by vakbonde aan te sluit, versterk. Hulle kan start deur die Moist op die Beskerming van die Reg om te Organiseer (PRO)12 aan te neem, maar daar is nog baie meer wat gedoen kan phrase, insluitend om te verhoed dat firmas die koste van vakbondverwydering13 aftrek en die oomblik aangryp wat die deurgang van president Joe Biden se landmerk bied. nywerheidsbeleidswette om te verseker dat werkers wat werk wat deur federale besteding befonds phrase, die kans kry om by ‘n vakbond aan te sluit.14

Hoe bevoordeel vakbonde werkende mense? Vorige CAP-navorsing het getoon dat vakbonde deurslaggewende ekonomiese winste vir werkende gesinne bied, soos: Vakbonde is lank reeds ‘n roete na die middelklas vir werkers sonder universiteitsgrade.

Die kinders van werkersklas-ouers in vakbonde het hoër verdienste.

Vakbondlidmaatskap kan demokratiese deelname verbeter, veral vir werkers met laer vlakke van onderwys.

Bevindings

Hierdie verslag bou voort op vorige GLB-bevindings dat vakbondlidmaatskap geassosieer phrase met verhoogde welvaart vir alle werkers en ‘n kleiner rasse-welvaartgaping. ‘n 2021 CAP-analise van SCF-data van 2010 tot 2019 het bevind dat die mediaan-vakbondhuishouding in die Verenigde State meer as twee keer die rykdom van die mediaan nie-vakbondhuishouding het. Die 2021-ontleding het ook bevind dat swart huishoudings met ‘n vakbondlid mediaan-welvaart het wat meer as drie keer dié van swart nie-vakbondhuishoudings is, en meer as vyf keer dié van Spaanse huishoudings. Hierdie verslag beklemtoon hoe vorige navorsing oor die rol van vakbonde in die bou van welvaart veral belangrik is vir die werkersklas.15 Vakbondlidmaatskap phrase geassosieer met verhoogde welvaart vir werkersklashuishoudings Van 2010 tot 2019 het die mediaan werkersklasvakbondgesin byna vier gehad keer soveel rykdom as werkersklasgesinne wat nie deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase nie. Soos getoon in Figuur 1, het gesinne sonder ‘n vierjarige universiteitsgraad wat deur ‘n vakbondkontrak gedek is, ‘n mediaan rykdom van $201,240 gehad, terwyl werkersklasgesinne sonder vakbondkontrakte ‘n mediaan rykdom van slegs $52,221 gehad het.

Twitter

Fb

LinkedIn Figuur 1

Die ontleding bevestig dat die toename in welvaart wat met vakbondlidmaatskap geassosieer phrase veral geld vir die werkersklas. Dit toon ook dat die vakbond se rykdom-effek afkomstig is van meer as internet die hoër inkomste wat vakbondwerkers geniet: Werkersklasgesinne wat deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase, geniet ‘n hoër rykdom-tot-inkomste-verhouding—2,6 in vergelyking met 0,96 vir huishoudings wat nie deur ‘n vakbond gedek phrase nie. vakbondkontrak. Dit dui daarop dat, benewens die versterking van inkomste, vakbondlidmaatskap werkersklasgesinne in staat stel om hul rykdom mettertyd beter te onderhou en te laat groei. Vakbondlidmaatskap assist om die gaping tussen werkersklas- en kollege-opgeleide huishoudings te verklein Vakbondlede verklein die rykdomverdeling tussen werkersklas- en kollege-opgeleide huishoudings, en bied werkende mense ‘n alternatief vir ‘n kollege-opleiding om rykdom te bou. Die mediaan rykdom vir werkersklas-nie-vakbondgesinne is slegs 17 persent dié van kollege-opgeleide nie-vakbondhuishoudings, terwyl die mediaan-welvaart vir werkersklas-nie-vakbondhuishoudings 67 persent dié van kollege-opgeleide nie-vakbondhuishoudings is. Soos in Figuur 2 getoon, assist die welvaartwinste om werkers ‘n roete na die middelklas te bied buite ‘n vierjaargraad. (Vakbonde assist ook om welvaart vir kollege-opgeleide werkers ‘n hupstoot te gee: Vakbondhuishoudings met ‘n kollege-graad het ‘n mediaan rykdom van $376,406—20 persent groter as kollege-opgeleide nie-vakbondhuishoudings.) Die afname in vakbonddigtheid regoor die Verenigde State het getoon het die verdienstegaping tussen kollege-opgeleide en werkersklas-Amerikaners vererger,16 en hierdie bevindinge versterk vakbonde se rol in die vermindering van ongelykheid regoor die ekonomie deur die vakbondeffek op ongelykheid na rykdom uit te brei.17

Twitter

Fb

LinkedIn Figuur 2

Vakbonde bied huishoudings byna so groot ‘n welvaarttoename as ‘n kollege-opleiding 17.4% Rykdom gehou deur die mediaan nie-vakbond huishouding as ‘n persentasie van die mediaan kollege-opgeleide nie-vakbond huishouding 66.9% Rykdom gehou deur die mediaan vakbond huishouding as ‘n persentasie van die mediaan kollege- opgevoede nie-vakbond huishouding

Vakbondlidmaatskap bied dollarvoordele vir alle werkers, maar werkende gesinne van kleur geniet die grootste persentasie winste Vakbonde assist om die rasserykdomgaping in die werkersklas te verminder, aangesien kleurfamilies die grootste persentasie winste in rykdom geniet wat met vakbondlidmaatskap geassosieer phrase. Soos getoon in Figuur 3, die greenback winste vir wit woRking-klas gesinne bly betekenisvol: Blanke gesinne wat deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase, het ‘n mediaan rykdom van $210 475 hoër as diegene wat dit nie is nie – ‘n mediaan rykdom meer as drie keer dié van nie-vakbond wit gesinne. Vir Swart, Spaanse en ander of meervoudige ras of etnisiteit gesinne is die verhouding tussen vakbond en nie-vakbond mediaan huishoudelike rykdom veel groter, hoewel totale welvaart laer bly as dié van wit werkers. Swart werkersklashuishoudings wat deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase, het meer as vier keer die mediaan rykdom van Swart werkersklas-nie-vakbondhuishoudings; nie-blanke Spaanse werkersklashuishoudings het meer as vyf keer die mediaan rykdom; en huishoudings van ander of veelvuldige nie-blanke rasse en etnisiteite het meer as sewe keer die mediaan rykdom wanneer dit deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase.

Twitter

Fb

LinkedIn Figuur 3

Vakbonde verhoog welvaart en verklein rasse-welvaartgapings vir die werkersklas 3.3x soveel mediaanwelvaart vir wit vakbondhuishoudings 4.3x soveel mediaanwelvaart vir Swart vakbondhuishoudings 5.4x soveel mediaanwelvaart vir nie-blanke vakbond Spaanse huishoudings 7.2x soveel mediaanwelvaart nie-blanke ander of meervoudige ras-unie huishoudings

Vakbondlidmaatskap assist werkersklasgesinne om hul eie huise te bekostig Werkersklasgesinne wat deur ‘n vakbondkontrak gedek phrase, is baie meer geneig om hul huise te besit as dié sonder ‘n vakbondkontrak. Figuur 3 toon dat hierdie effek voortduur oor rassekategorieë, met ‘n 13 persentasiepunt hoër koers van huiseienaarskap onder werkersklas-vakbondhuishoudings van alle rasse en etnisiteite. Hierdie toename is selfs hoër vir nie-blanke Spaanse werkersklashuishoudings teen 17 persentasiepunte hoër.

Twitter

Fb

LinkedIn Figuur 4

Huiseienaarskap is lank reeds ‘n sleutelvoorraad van rykdom in die Verenigde State, en hoër lone en beter voordele deur vakbondlidmaatskap stel werkers in staat om hierdie deurslaggewende beleggings in hulself en hul gesinne te maak deur hul spaargeld vir die aankoop van ‘n huis te plaas. Verbeterde werkstabiliteit deur vakbondlidmaatskap speel waarskynlik ook ‘n rol deur die huiskoopproses te vereenvoudig en dit makliker te maak vir gesinne om konsekwente verbandbetalings te bekostig. Ongeag die maatstaf, vakbondlidmaatskap bied aansienlik meer rykdom vir werkersklasgesinne Twitter Werkerklasvakbondgesinne het meer spaargeld, ‘n gemakliker aftrede en ‘n laer waarskynlikheid om glad nie rykdom te hê nie.

Twitter

Fb

LinkedIn Tabel 1

Afsluiting

Vakbonde bied ‘n deurslaggewende manier om die rykdom van werkersklasgesinne te versterk en rasse-rykdomgapings onder die werkersklas te verklein. Beleidmakers het vordering gemaak om beleid te start opstel om werksgeleenthede van gehalte vir die werkersklas te skep, veral deur die ekonomiese wetgewing wat deur die Biden-administrasie aanvaar is as die Moist op Infrastruktuurbelegging en Werk, die Moist op CHIPS en Wetenskap, en die Moist op die Vermindering van Inflasie. Tog is daar ‘n lang pad om te gaan om te verseker dat werkers by vakbonde kan aansluit en toegang het tot die vele maniere waarop vakbondlede hul welvaart kan bevorder. Beleidmakers op federale en staatsvlakke moet hierdie wette behoorlik implementeer om gesamentlike arbeidsbestuur-vennootskappe vir byvoorbeeld opleiding en veiligheid aan te moedig. Beleidmakers moet ook nywerheidsbeleid ontwerp wat die hele werkersklas bevoordeel, veral diegene wat in dienste werksaam is.18 Laastens – en mees direk – moet beleidmakers arbeidswetgewing hervorm om dit regverdiger en makliker te maak vir werkers om ‘n vakbond te stig en kollektief te beding. , en hulle kan start deur die PRO-wet aan te neem.

Metodologie